Søk hos Faane

fredag 17. april 2009

AP og Datalagring

I den grad Arbeiderpartiets landsmøte i helgen kommer til å handle om politikk, deler jeg forhåpningene *) til Liberaleren om at landsmøtet bør avklare blant annet sitt standpunkt til datalagringsdirektivet. Det er noe velgerne har krav på å få vite før man går til stemmeurnene i september. Spørsmålet om vi vil tilpasse oss overvåkingssamfunnet, eller om vi skal ha krav på et privatliv uten umotivert innsyn og kikking fra storebror, er ett av de viktigste prinsippielle spørsmålene det neste Stortinget skal ta stilling til.

Jeg oppfordrer derfor alle om å slutte seg til Liberalerens mailaksjon mot AP-landsmøtet, som du finner her.

*) Jeg skriver forhåpninger, i den visshet at forventninger er et for sterkt ord. Landsmøtet skal jo både hylle Kolberg for hans fantastiske partisekretærjobb, hylle Gro i anledning 70års-dagen, og selvsagt gjennomføre den årlige hyllesten av Haakon Lie. Det blir ikke tid til politikk da...


Blogglisten

1 kommentar: