Søk hos Faane

onsdag 29. april 2009

Dette MÅ da gjøre vondt, Kristin?

"Vi skal høste gevinst i et 30-års perspektiv. Derfor er det lite interessant å se på utviklingen på fondet fra ett år til et annet. Vi må holde fast på den strategien vi har bestemt oss for å følge. Når man snakker om et slikt stort fond som oljefondet kan man aldri snakke om risikofrie investeringer. Bestemmer man seg for en så langsiktig strategi som vi har gjort, så timer vi det ikke. Skulle vi time om det ville være gunstig tidspunkt om å øke til 60 prosent aksjeandel i 2007, så er det ikke sikkert det er så dumt. Vi bestemte nemlig både å øke andelen, men også at dette skulle skje gradvis."

Slik kan man forklare hvorfor Oljefondet har tapt 600.000.000.000 kroner på 365 dager, i tillegg til å ha 900.000.000.000 kroner i verdier man ikke vet om man får realisert.

Nei! - det er IKKE sentralbanksjefen eller en av hans forvaltere som på økonomispråk forklarer hvorfor dette ikke er noe problem.

Det er lederen i landets Sosialistiske og Venstreradikale parti SV, finansminister Kristin Halvorsen som i følge Nettavisen uttaler dette på dagens høring i Stortinget om Pensjonsfondets enorme tap i fjor.

Jeg lurer på hvordan Kristin Halvorsen hadde formulert seg, dersom det var f.eks. Høyre som hadde finansministeren, og hun satt i opposisjon...

"Lite interessant å se på utviklingen på fondet fra ett år til et annet." ?Neppe!

Snarere: "grisk kapitalisme på sitt verste", "børsgambling med fellesskapets midler", "spiller monopol med våre penger", "Solidariteten solgt på grådighetens alter", "Viser Høyresidas spekulative ansikt".

Det hadde antagelig vært forferdelig mye lettere, og uendelig mye morsommere å vært Kristin Halvorsen da.....

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar