Søk hos Faane

tirsdag 21. april 2009

Kan Forsvaret ha en religion?

FrPs forsvarspolitiske talsmann Per Ove Width fikk tirsdag boltre seg fritt i NRK radio, over en intern utredning i forsvaret som konkluderte med at man ønsket muslimske imamer ansatt på lik linje med feltprester. Hans konklusjon var, ikke overraskende, at dette er helt forkastelig. Klok av skade etter hijab-debatten (?), var forsvarsminister Strøm-Erichsen raskt ute i Dagbladet, og la ballen død, ved å si nei til religionsnøytralt forsvar.

Men hva har egentlig Forsvaret og Religion med hverandre å gjøre? Et religiøst forsvar (i motsetning til et religionsnøytralt et) forbinder jeg med de "hellige" korstog og hellig krig - Neppe verken en primær eller en aktuell oppgave for det norske forsvaret.

Hvis ikke jeg har sovet i timen, er Forsvarets oppgave å forsvare norsk territorium og innbyggerne som befinner seg her mot ytre fiender. Hva slags religion eller tro/ikke-tro både soldatene og innbyggerne har, er totalt uvesentlig for den oppgaven. hva slags religion angriperne har, likeså. Forsvaret som sådan, bør derfor være religionsnøytralt.

Og hva så med feltprester/feltimamer? De er selvsagt utelukkende et tjenestetilbud til de ansatte og utkommanderte i Forsvaret, nærmest som en del av personalpolitikken å regne. En feltprest er et viktig tilbud til de som enten har behov for kristenføde på løpende basis eller i krisesituasjoner. Dersom forsvaret også anser at det er et behov for også å gi et tilsvarende tilbud til sine muslimske soldater og vernepliktige, så bør vel ingen sette ned foten for dette.

Synspunkter mottas med takk!

Blogglisten

1 kommentar:

  1. Det kan jo hende at de religiøse arbeiderne (prester, imamer) blir satt til å velsigne både soldater og våpnene deres, slik katolske prester gjorde i Argentina under Falklandskrigen..

    Det er jo de av innvandringsmotstanderne som mener en muslim i prinsippet vil sloss for Allah, ikke for Norge. Kanskje de også mener imamene vil komme i en vanskelig posisjon..

    SvarSlett