Søk hos Faane

torsdag 30. april 2009

"Norske talenter" SV-style

Av ren nysgjerrighet har jeg lest gjennom SVs Arbeidsprogram 2009-2013 hva angår partiets utdanningspolitikk.

Det er for så vidt ikke så forferdelig spennende lesning. SV ønsker en skole hvor alle skal lære likt, som utjevner sosiale forskjeller, og ingen skal være tapere. Derfor skal man ikke ha lekser, ikke karakterer, alle skal komme inn på den høyere utdanningen man ønsker, det skal helst kun være offentlige skoler, og ingen skal få vite om en skole er bedre enn den andre.

Etter å ha hørt Are Kalvø morgenkåsere om talent-konkurranser på NRK i dag tidlig, får jeg lyst å ta en lite tanke-eksperiment:

HVA OM SV SKULLE STYRT TV-SHOWET ”NORSKE TALENTER???”

I så fall ville dette vært reglene for konkurransen:

 1. Det er ikke tillatt å øve hjemme på forhånd.
  Denne typen hjemmearbeid øker forskjellene, fordi noen foreldre er mer ressurssterke og følger opp sine barn bedre enn andre. Imidlertid vil det bli innført obligatorisk øvingshjelp i regi av arrangøren i forkant av konkurransen. Deltagere med særskilte behov skal få tilpasset øving.
 2. Sangpedagoger, danselærere mv. er forbudt
  Deltagerne må ikke ha fått trening/øving i privat regi. Dette koster penger, og siden ikke alle har råd til dette, er det urettferdig. Til tross for at det betales egenandel i kommunale kulturskoler, godtas slik undervisning på ideologisk grunnlag.
 3. Ingen rangering eller karakterer
  Det vil ikke være tillatt å utdele karakterer, gjennomføre rangering av deltagerne, eller å stemme ut/kåre vinnere. Dette skaper tapere, og dyrking av vinnerkultur som er uheldig.
 4. Gratis talent-materiell
  En viktig forutsetninger for lik rett til å delta, er at tilbudet er gratis. For å verne om gratisprinsippet, skal det sørges for at alt materiell, så som trompeter, sjongleringsutstyr og dansedrakter utdeles gratis.
 5. Dommerne må gi tilbakemeldinger som fremmer læring
  Det er ikke tillatt med X`ing, utstemninger, negative tilbakemeldinger, eller karakteristikker. Dette skaper bare demotivasjon og bortfall. Tilbakemeldingene fra dommere må ta utgangspunkt i deltagerens sosiale læreevne.
 6. Alle går videre
  Alle har lik rett til å komme videre til et høyere nivå. Det må sørges for tilstrekkelig med plasser i finalene, slik at alle som ønsker det skal ha lik rett til å være med.
 7. Mot ”fritt talent-valg”
  Deltagerne må ikke kunne søke på det talentprogrammet de selv ønsker. Det skal heller satses på et godt talentkonkurransetilbud i distriktene, slik at deltagerne slipper å reise langt for å få være med.
 8. Ulike talentkonkurranser må ikke settes opp mot hverandre
  Det må ikke offentliggjøres noen seertall, terningkast eller andre former for rangering av de ulike talent-programmenes popularitet.
 9. Alle talentkonkurranser skal gå på NRK
  For å unngå kommersialisering av talent-programmene, skal alle talentkonkurranser gå på statsfinansiert fjernsyn. Kommersielle aktører skal ikke få drive talentkonkurranser, og på sikt skal også talentkonkurranser med alternativ pedagogiske og religiøse opplegg fjernes.

Det blir en minneverdig forestilling!!!!

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar