Søk hos Faane

tirsdag 5. mai 2009

Fritt Ord anerkjenner trakassering

I dag får Nina Karin Monsen tildelt Fritt Ord-prisen i Oslo. Det har vakt sterke reaksjoner med både seriøse og useriøse innslag. Det som er interessant å observere er at debatten avdekker at skillelinjene i den politiske debatten ikke er så forutsigbare.

Kjente høyre-radikale liberalere som Snoen og Vampus tar avstand fra Monsens meninger, men forsvarer Fritt Ords tildeling. Det samme gjør Høyres Erling Lae.
Andre på den liberale høyresiden derimot, har tatt sterkt til motmæle mot tildelingen. Blant disse er Liberaleren.

Jeg må si meg uenig med Snoen og Vampus i denne omgang. Jeg synes det er vesentlig forskjell på å forsvare ytringsfriheten, og det å legitimere trakassering av andre mennesker, slik jeg oppfatter at Nina Karin Monsen gjør.

I formålsparagrafen til Institusjonen Fritt Ord heter det i vedtektenes paragraf 2:
”Institusjonen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet. I særlige tilfelle kan Fritt Ord bidra til å fremme ytringsfriheten i andre land.”

La det være sagt først som sist: Selvfølgelig har Monsen er rett til å mene hva hun vil om ekteskapslov, homofili, barns rett til å ha både mor og far, osv. Det oppfatter jeg da heller ikke at det er noen debatt om. Spørsmålet er om det kvalifiserer til Fritt Ords Ærespris?

Det første man må spørre seg om er: ”Er Nina Karin Monsens standpunkter i denne debatten så undertrykte i Norge at de ikke komme frem i offentligheten? Er argumentene hennes så verneverdige at vi må sørge for at de forblir en del av debatten?”

Dessverre ikke! De holdningene og standpunktene Monsen forfekter er så avgjort en del av den offentlige debatt! Dessverre er de alt for utbredt, og alt for mye forfektet, fra alt for mange mennesker i dette land. Monsen representerer overhodet ikke noen ”uredd bruk av de frie ord”! Hun representerer holdninger med støtte i store deler av befolkningen.

Men la oss så si at hennes standpunkter ER viktige å bevare i samfunnsdebatten, og at det ER viktig at også den verdikonservative holdningen har en stemme i samfunnsdebatten? Er ikke DA Monsen en viktig bidragsyter til ytringsfriheten?

Jeg må svare NEI på det spørsmålet også. Fordi det må kunne gå an å argumentere for sitt syn, uten å være trakasserende og nedsettende overfor en gruppe mennesker.

Akkurat som det må være lov å være uenig i innvandringspolitikken, uten å være mot innvandrere. Akkurat som det må være lov å være uenig i kulturpolitikken, uten å være mot kultur. Akkurat som det må være lov å være for en liberal alkoholpolitikk, uten å være for alkoholisme. Så må det kunne gå an å argumentere mot ny ekteskapslov, uten å hetse homofile.

Og akkurat på dette punktet synes jeg Nina Karin Monsen gjør sin største synd. Fordi hun ikke skiller sak og person. Fordi hun rettferdiggjør mobbing av andre mennesker. Fordi hun legitimerer menneskeforakt. Fordi hun stempler en hel masse mennesker som uønskede.

En verdig vinner av Fritt Ord-prisen bør være kvalifisert både på SAKEN man brenner for, og FORMEN på bruken av ordet.

Nina Karin Monsen kvalifiserer ikke på noen av delene.
Blogglisten

4 kommentarer:

 1. I et fritt land der frie mennesker bor, skal det være den selvfølgeligste rettighet å anse andre mennesker som uønskede på grunnlag av et hvilket som helst kriterium man enn måtte kunne drømme opp. Kommunister må få anse kapitalister som uønskede, anarkister statstilbedere og jøder nynazister. På samme vis må verdikonservative mennesker som hører hjemme i en annen tid få lov til å anse homser som uønskede. I et fritt land der frie mennesker bor. I et mindre fritt land, der makta rår og de politisk korrekte kan bruke vold og tvang mot annerledestenkende, derimot, er en slik prisutdeling som Fritt Ord nå har gjort helt på sin plass.

  SvarSlett
 2. Jeg er veldig enig med deg.

  For ordens skyld: det er ikke bare homofile hun skjeller ut. Hun kaller stortingspolitikerne som vedtok ekteskapsloven for "dumme" og "løgnaktige" og påstår at de er "situasjonsbetinget sinnsforvirrede". Hun sier at Haakon og Märtha har giftet seg med folk fra "laveste hylle".

  Jeg håper i det minste at Fritt (skjells)Ord ikke gjentar ordet "gjennomreflekterte" i dagens utdeling.

  SvarSlett
 3. Er enig i dette! Det er en menneskerett å både ha og uttrykke slike meninger! Jævlig forkastelige meninger - men like fullt en menneskerett. Akkurat som at enkelte forvirrede mennesker må få lov å mene at jøder, muslimer eller sigøynere er "undermennesker". Men det kvalifiserer IKKE til ytringsfrihetspriser!

  SvarSlett
 4. Jeg har lyst å kritisere prisen på "faglig grunnlag". At hun er gjennomreflektert er noe jeg er sterkt uenig i. Kronikken og debattinnleggene hennes er jo preget av total mangel på logisk sammenheng. Det er rett og slett vanskelig å forstå hva hun mener.

  For noen år siden var jeg på Studentersamfunnet i Bergen og hørte henne snakke om "Skam". Det var det største sammensuriumet av vrøvel noen gang presentert - ihvertfall som jeg kommer på.

  Morten Harket fremstår jo som klartenkt iforhold til henne.

  Det beste hadde vært å forbigått henne i stillhet til tross for at Fritt Ordprisen rager høyt.

  SvarSlett