Søk hos Faane

tirsdag 6. april 2010

Regjering uten mening = Meningsløs Regjering?

Så har vi da fått en form for bekreftelse på den mistanken vi har hatt lenge. Den rød-grønne regjeringen HAR faktisk ikke noen plan om hva den vil med Norge. Den HAR ikke noe ønske om å gjøre noen forskjell. Den sitter og administrerer og forvalter så godt den kan, i vente på at den skal dø enten innenfra eller ved neste valg.

For det går ikke an å tolke dagens undersøkelse i VG annerledes enn at Regjeringen verken har vilje, lyst eller initiativ til å foreslå noen verdens ting. Siden undersøkelsen i skrivende stund kun er i papirutgaven til avisen, vil jeg oppsummere i noen kuler:


 • Stortinget avlyser møter fordi det er for få saker å jobbe med

 • Stortinget går på tomgang

 • Nesten alle store varslede saker fra regjeringen er blitt utsatt

 • Kun 20 av 100 saker som nå ligger til behandling stammer fra Regjeringen. Resten er mest forslag fremmet av opposisjonen.

 • Viktige komiteer som Kunnskapskomiteen har i det siste ikke hatt en eneste sak å behandle fra Regjeringen, mens Energi-. Og miljøkomiteen har hatt to småsaker til behandling.

Det finnes en enkel måte å verifisere VG-oppslaget på.
På Stortingets hjemmesider er det en enkel søkemåte for å se hvilke saker Stortinget har behandlet måned for måned, hvilke saker som ikke er ferdig behandlet ennå, og også hvilke saker Regjeringen har varslet Stortinget om at de har tenkt å fremme.


Her følger resultatet av min opptelling når jeg har sett på antall saker siden Stoltenberg-regjeringen ble gjenvalgt av velgerne i September:
Forklaring til tabellen:

 • Valg omfatter saker hvor Stortinget oppnevner folk til styrer og diverse.

 • Generelle debatter og redegjørelser er f.eks. trontaledebatten

 • Statsbudsjettet er en stor om omfattende politisk sak som innebærer en rekke proposisjoner og vedtak. Her er det selvsagt svært mye politikk. Men dette er uansett en årviss hendelse som ikke er et klart mål.

 • Representantforslag er forslag og saker som er til behandling som følge av at en eller flere enkeltrepresentanter fremmer forslag (i 99% av tilfellene gjelder dette opposisjonen)

 • Årsmeldinger og rapporter er redegjørelser fra underliggende virksomheter, rapporter fra Riksrevisjonen, osv.

 • Skatteavtaler er formalsaker om skatteavtaler med andre land.

 • Dermed står man igjen med det som KAN være reelle politiske saker. Dog er også mange av disse mindre omfattende og viktige. Det kan være rettinger av lovtekst som er blitt feil, mindre justeringer, osv. Men la gå: Jeg lar regjeringen få disse også.

Oppsummering:
En skulle tro at en regjering som allerede har sittet i 4 år og blir gjenvalgt, har en rekke saker klare til å fremme for Stortinget. Valgløftene fra sommerens valgkamp kunne jo vært noe å ta tak i. Videre står det vel ikke om problemer å løse for Regjeringen: Klima- og miljøpolitikk, situasjonen i skole-Norge, standarden på norsk samferdsel, det skrikende behovet etter reformer i Helsevesenet, kommuneøkonomien og –strukturen. Det skulle være mer enn nok for enhver statsråd å ta fatt i.


Allikevel viser status at Regjeringen nærmest er totalt handlingslammet og ikke fremmer initiativ eller forslag på viktige samfunnsområder. Stortinget selv tar flere politiske initiativ enn Regjeringen. Det er for alle som kjenner det norske storting mildest talt oppsiktsvekkende. Og det skyldes ikke at vi har en ekstremt aggressiv og offensiv opposisjon.


At Stortinget ”kjeder seg”, og ikke har noe å jobbe med fra Regjeringen, er alvorlig. Det viser at vi har en Regjering som er uten mål eller mening. Og en Regjering uten mening må vel være en meningsløs Regjering?Blogglisten

1 kommentar:

 1. Godt skrevet Jan Erik.

  Før lurte vi på om Stortinget var satt på tomgang. Nå vet vi det.

  Kanskje NSB og Jernbaneverket kan bidra til litt å jobbe med på Stortinget? La oss få en mer aktiv og handlekraftig samferdselsminister.

  SvarSlett