Søk hos Faane

tirsdag 10. august 2010

Ny vår for SV og SP?

Høyre og FrP har flydd høyt på meningsmålingene det siste året. Samtidig har SV og SP opplevd regjeringsslitasje og vaking rundt sperregrensen. Det virker som om et Høyre-FrP flertall nærmest tas for gitt. Men fortsatt er det ett år igjen til neste valg, og norsk politikk har vist seg labil de siste tiårene. Er sentrum-periferi konflikten på vei tilbake i norsk politikk, og kan vi i så fall skimte en mulighet for et brakvalg for de rød-grønne småpartiene?

Det kan hvertfall virke som at en av de store makro-trendene i norsk politikk er på vei tilbake igjen, etter å ha vært relativt usynlig i en lang periode. Konfliktaksen mellom sentrum og periferi er en sterk og tydelig politisk skillelinje i Norge. Og uten unntak er det Senterpartiet og SV-segmentet som tjener på at diskusjonen mellom by og land settes på spissen. Når konflikter mellom distriktene og makteliten i Oslo settes på spissen, gir det grobunn for økt støtte til de rødgrønne småpartiene. EU-saken er det tydeligste eksempelet på dette.

Ting kan tyde på at by-land konflikten er på vei tilbake til norsk politikk. Diskusjonen rundt prøveboring utenfor Lofoten og Vesterålen har ett slikt element i seg. Men enda sterkere vises den i diskusjonen rundt kraftledning i Hardanger og den mobilisering denne skaper både regionalt og nasjonalt. Vi har også den siste uken fått en opphetet diskusjon om hvor i Norge verdiene skapes. Er det Oslo som subsidierer distriktene, eller driver Oslo bare med papirflytting mens de reelle verdiene skapes andre steder?

Er dette signaler om at vi kan få en ny stor diskusjon i Norge hvor primærnæringer, industriarbeidsplasser og distriktenes levedyktighet og verdiskapning settes opp mot det urbane Oslo med sin maktelite og arroganse?

Høyre og Fremskrittspartiet har ikke mot eller styrke til å ta denne diskusjonen skikkelig. De er selv så avhengig av oppslutning i distriktene at de ikke tar sjanse på å bli oppfattet som rent urbane partier. Arbeiderpartiet vil forsøke å holde seg unna debatten fordi de er tjent med helt andre konfliktlinjer, og fordi de selv raskt blir assosiert med hovedstadens maktarroganse.
SV/SP vil derfor kunne dominere hele denne debatttarenaen stort sett alene og uimotsagt, med unntak av spede argumenter fra en og annen representant fra akademia.

Det største hinderet for at SP/SV skal klare å bringe sentrum-periferi aksen ytterligere frem blir derfor først og fremst deres egen regjeringsdeltagelse. Forholdet til storebror AP er selvsagt et hinder for fri utfoldelse på dette området. Men også det er noe de to partiene selv sitter med nøkkelen til å løse.

Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar