Søk hos Faane

fredag 20. august 2010

Willoch-vås

"Carl I Hagens håndtering av partidemokratiet er så antidemokratisk at det diskvalifiserer ham fra ordførervervet", sier Willoch. Og Inge Lønning følger opp med et ballespark om at Hagen må legge om livsrytmen dersom han skal være ordfører, og henviser til Hagens Spania-opphold.

Greit nok at enkelte Høyrefolk ikke kan se for seg Carl I Hagen som ordfører i Oslo, men da får man komme med bedre argumenter enn det våset Kåre Willoch og Inge Lønning lirer av seg i dagens VG. Her virker det som at Willoch har latt sitt gamle Hagen-hat får ta styringen. Bare tanken på å få sin gamle rival som ordfører i Oslo, og den prestisje og anerkjennelse det vil gi Hagen, får det til å velte seg i ham.

Slike forsøk på å demonisere Hagen, slår bare tilbake på avsenderne og det partiet de assosieres med. Såkalt dannede folk som Willoch og Lønning burde holde seg for god for den slags skitten demagogi.

La det være sagt først som sist; Jeg er selv Høyre-velger og -medlem. Og jeg har selv tidligere fått erfare både de positive og negative sidene ved Carl I Hagens lederstil. Jeg skriver derfor ikke dette for å forsvare Hagen, men fordi jeg forventer litt mer av tidligere ledende Høyre-folk som jeg har sett opp til og respektert.

At Hagen har fått kastet folk ut av FrP er først og fremst et problem for partidemokratiet. Som Stortingspolitiker og parlamentariker siden 1973, har Hagen verken vist seg som udemokratisk eller med manglende respekt for de parlamentariske spillereglene. Tvert imot så har han vist seg som en som kjenner og forstår de politiske og demokratiske spillereglene bedre enn de aller fleste. Det er kvaliteter som man bør lete etter i et ordføreremne. Og jeg forutsetter selvsagt at Hagen, dersom har påtar seg oppgaven som ordfører, nødvendigvis setter av den tid og tilstedeværelse som må til for å gjøre jobben godt. Det er ingen grunn til å mistenkeliggjøre dette, slik Lønning gjør.

Kristin Clemet uttaler i samme VG at det kan være bra å ha vært skarpskodd og kontroversiell, men at det som ordfører kan være negativt fordi man da ikke blir så samlende. Det er et argument jeg kan respektere og forstå. Det finnes sikkert også andre argumenter mot at Hagen bør bli ordfører i Oslo.

Jeg for min del synes det ville vært en enorm styrke å ha Hagen som ordførerkandidat og Røsland som Byrådslederkandidat. Med Jensrud på andre siden ville det blitt politisk KnockOut i første runde!!!


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar