Søk hos Faane

fredag 17. september 2010

Handler ikke om regler - men om moral

Liv-Signe fortsetter å beklage,   og beklage,   og beklage. På dagens absurde landstyremøte i Senterpartiet, har hun igjen beklaget at hun tok imot armbåndet, og igjen beklaget at hun ikke informerte Riis-Johansen om partistøtten.

Samtidig tar hun ikke ansvar. Hun vil ikke svare på om Riis-Johansen sitter trygt, og hun sier at rådgiverne hans burde visst om partistøtten. Med andre ord - hun skyver ansvaret over på andre - eller i beste fall driver skylddeling.

Å legge seg flat og beklage en feil, er alfa og omega i krisehåndtering. MEN det er grenser for hvor lenge man kan beklage, og på hvor mange feil man kan beklage. For driver man for lenge med dette, begynner man å stille spørsmålstegn ved din dømmekraft og vurderingsevne, og man vil også gjerne vite hva man skal gjøre for å unngå at det skjer på nytt!

For SPs del er det nå kommet så langt at man både stiller store spørsmålstegn ved dømmekraften, og tilliten til at det ikke vil skje igjen.

Liv-Signe sier: - Jeg er opptatt av at Sp skal få et tydeligere regelverk og unngå gråsonene mellom Sp og omverdenen. Vi skal få det tydeligste regelverket av samtlige partier.

Det spørs vel om dette hjelper særlig på troverdigheten eller tilliten. For i flere av tilfellene det er snakk om, er det jo ikke regelverket som har vært feilen. Feilen er at Senterpartiet elegant har OVERSETT og BRUTT regelverket. Da handler det ikke lenger om regler, men om at den moralske ryggmargsrefleksen er satt ut av spill. Den blir ikke bedre av nye regler.

Navarsete vil i dag ikke garantere at ikke flere pengesummer urettmessig har havnet i partikassen til Senterpartiet. Akkurat DET, gjør hun nok klokt i.


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar