Søk hos Faane

lørdag 4. september 2010

Skuffende og feigt av Høyre

Høyres sentralstyre har klart å oppsummere en ganske entydig Nei-holdning til Datalagringsdirektivet i partiorganisasjonen, til et vente-og-se-vedtak som verken er fugl eller fisk. På den ene siden sier de at de er mot datalagringsdirektivet, men på den andre siden så ønsker de å gå i dialog med regjeringen om å forbedre direktivet. Vedtaket innebærer i realiteten at partiledelsen kan gjøre akkurat som den vil.

Høyre kunne valgt å holde personvern-fanen høyt, sagt klart og tydelig NEI til DLD, og sikret et klart flertall mot direktivet i Stortinget. Da hadde Arbeiderpartiet blitt stående alene og isolert. Istedet blir nå Høyre det partiet som synes å sikre et DLD med visse modifikasjoner. Personvern er et så viktig prinsipp at det ikke burde være gjenstand for politisk hestehandel.

Feigt og skuffende, Høyre!!


Her er hele vedtaket i Høyres sentralstyre:
1. Sentralstyret tar oppsummeringen av partihøring 3/2010 til orientering.

2. Høringen bekrefter at Høyre er klar motstander av datalagringsdirektivet slik Regjeringens høringsutkast er utformet.
3. Høyre ber Regjeringen, parallelt med arbeidet med saken om implementering av datalagringsdirektivet, utrede en nasjonal lovgivning som ivaretar politiets behov for tilgang til trafikkdata innenfor rammene av et sterkt personvern.
4. Høyre ber Regjeringen også gi klare svar og utredninger på konsekvensene av at EØS-avtalens vedlegg om telekommunikasjon eventuelt suspenderes fra EØS-avtalen.
5. Sentralstyret viser til Høyres Landsmøtevedtak med krav om betydelig styrking av personvernet dersom datalagringsdirektivet implementeres. Høyre vil arbeide videre med dette.


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar