Søk hos Faane

mandag 15. november 2010

Mye å lære av pelsdyr-næringen

Mange har svært mye å lære av pelsdyrnæringen - mye å lære om hvordan IKKE opptre som næring utsatt for kritikk.

Det er mange næringer som er omdiskutert, utsatt for kritikk, eller som mange har synspunkter på. Grunnleggende sett er det to ulike måter å takle en slik situasjon på:

1. Du kan forsøke å ligge helt rolig, håpe at du ikke blir oppdaget, fortsette som før, og krysse fingrene for at det går fint. Det har pelsdyrnæringen gjort - og det er selvsagt ikke anbefalelsesverdig. Hvis du som næring gang på gang viser at du ikke kan regulere deg selv, og ha kontroll på hvordan man driver virksomheten sin - ja så får politikerne et behov for å gripe inn og regulere. Opinionen mot deg blir så sterk at selv landbruksministeren fra SP får problemer med å holde sine beskyttende hender over deg. Det er din sikre død.

2. Alternativet er å være aktiv og offensiv. Selv gå foran med et eksempel og rydde opp i uheldige sider ved virksomheten. Innføre bransjejustis, og vise at brudd på etiske og miljømessige regler ikke aksepteres, og være proaktiv og positiv til forslag til forbedringer. Kort sagt vise at man ønsker å drive på en ryddig måte, og aktivt gjør noe for at bransjen skal utvikle seg i tråd med samfunnets forventninger. Da skapes et inntrykk av en bransje som tar ansvar selv, som klarer å regulere seg selv, og hvor politikerne ikke trenger å regulere og overstyre.

Nå er det for sent for pelsdyrnæringen å velge alternativ 2. Men en del andre virksomheter bør ta lærdom av dette caset.

Hva med oppdrettsnæringen? Det virker som de fører samme strategi som pelsdyrnæringen når det gjelder lakselus, antibiotika og miljøproblemer. For dem er det fortsatt ikke for sent å velge en annen strategi. Og gjør de det ikke, vil de nok møte samme skjebne som pelsdyr-folket!


Blogglisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar