Søk hos Faane

mandag 28. november 2011

De 25 dødsdømte

25 nordmenn ble dødsdømt og skutt i årene etter krigen. Asbjørn Jaklin gir i boken ”De dødsdømte” en grundig redegjørelse for hver av de 25 landsvikerne som måtte bøte med livet for sine ugjerninger mot Norge. Vi får et lite innblikk i forhistorien og personligheten til hver enkelt av dem, gruvekkende gjengivelser av deres forbrytelser, og grundig gjennomgang av rettsprosessen.Gestapomannen Reidar Haaland var den første som fikk fullbyrdet sin dødsdom. Vidkun Quisling selv og Henry Rinnan er de mest kjente. I alt 10 av de dødsdømte tilhørte Henry Rinnans fryktede og nådeløse bande, Sonderabteilung Lola. eller Operasjon LOLA. Tre stykker inkludert Quisling selv var statsråder. Resten var torturister, angivere, politimenn og gestapister som bidro til å fange, torturere og drepe motstandsfolk under krigen.

Forfatteren har gått gjennom en overbevisende mengde politiavhør, rapporter, rettsdokumenter og avhørsprotokoller for å samle en svært interessant og viktig del av Norges etterkrigshistorie. Jaklin gir en stor mengde informasjon, uten at dette blir kjedelig eller for detaljert for leseren. Det er blitt en spennende og fascinerende bok, som både forteller en viktig historie og som er tankevekkende.

Den gir også et interessant innblikk i motiver og beveggrunner for de dødsdømtes ugjerninger. Det synes verken å være sterke ideologiske eller politiske grunner som har ført dem til å bli okkupasjonsmaktens ivrigste tjenere. Alle har selvsagt sin unike historie og forskjellige bakgrunn. Men det kan synes som at en overvekt av dem var følelsesmessig avstumpede med et stort mindreverdighetskompleks. Mislykkede, bitre og med et behov for å ha makt over andre mennesker. De gikk til oppgaven med stor innlevelse og iver. I mange av tilfellene gikk de mye lenger i sin tortur og forfølgelse enn det både tyskerne selv gjorde og hva tyske regler tilsa.

Jaklin går gjennom hver enkelt av de 25 dødsdømte. Han gir en kort oversikt over deres historie og bakgrunn, og skildrer detaljert fra deres virksomhet under krigen. Her spares ikke på detaljer hva angår å fortelle om bestialske torturmetoder, utspekulerte dobbeltspill, og kynisk utnyttelse av uskyldige. Og han gir en grundig gjennomgang av rettssaken, aktor og forsvarers argumenter, både rettens dom og ankene til Statsråd, og selve eksekusjonen.

Til en viss grad berører han også den raske gjeninntreden av motstand mot dødsstraff i Norge. Det var ikke mange år etter krigen før den allmenne og politiske motstanden mot denne avstraffelsesmetoden igjen ble sterk, og det ikke var grunnlag for å videreføre dødsstraffen. Boken berører da også problemstillingen med dødsstraff, og hvordan denne rammer uskyldige omgivelser og pårørende i utilbørlig utstrekning.   Jaklin forteller historien om de 25 på en svært oversiktlig, engasjerende og spennende måte, samtidig som han har klart å holde boken nøktern og balansert.    

Forfattere: Asbjørn Jaklin
Tittel: De dødsdømte
Forlag: Gyldendal 

Blogglisten

1 kommentar:

  1. Hei, kunne du tenkt deg å lese og anmelde Frosset øyeblikk av Camilla Ceder? Om du ønsker mer info, send mail til ida@bok-forlaget.no
    Ha en fin, fin dag!

    SvarSlett