Søk hos Faane

tirsdag 29. november 2011

Nå tåler vi ikke mer helse!!!

20% av norske arbeidstagere arbeider i helse- og sosialsektoren, og ingen land har flere ansatte i denne sektoren enn Norge. Vi har dobbelt så mange ansatte i helse- og omsorgssektoren som gjennomsnittet i OECD-landene. Da skulle en vel tro at alt er vel og bra da.


Dagens Næringsliv har i dag en svært interessant artikkel om OECD-undersøkelsen ”Health at a glance”. Den viser at Norge troner øverst på listen over hvem som har høyest andel av sine sysselsatte i helse- og omsorgssektoren. Hele 20 % av våre sysselsatte arbeider i denne sektoren. Dette er dobbelt så mye som for OECD gjennomsnittet. Land som Sverige og Finland ligger på rundt 15%, mens for eksempel Tyskland, Canada og Østerrike ligger på rundt 11 prosent. Snittet for OECD-området er 10%.

Samtidig kan man daglig lese om kreftpasienter som dør i påvente av riktig diagnose og manglende behandling, kvinner som må vente flere måneder på nye bryster etter kreftbehandling, eldre som vansmekter på institusjoner, overarbeidede ansatte som bryter overtidsbestemmelser, barn som ikke får nødvendig barnevernstjenester, og psykiatriske pasienter som ikke får nødvendig behandling.

Dette burde være en alvorlig vekker for overbudspolitikere som roper om flere milliarder til helsesektoren, eller som lover ”flere varme hender” i eldreomsorgen. Noe klarere bevis for at det er noe riv ruskende galt med hvordan vi organiserer og forvalter milliardene og de ansatte kan vi knapt få.

Det er liten tvil om at det er nok ansatte og nok penger i sektoren. Det er HVA vi bruker ressursene til, og HVORDAN vi organiserer oss som er det alvorlige problemet.

Men organisering av helsesektoren blir vel aldri noen god valgkampsak – da er det mye bedre å lokke med nye milliarder, eller nye stillinger. Fortsetter vi velgere å gå på denne bløffen, har vi oss selv å takke. Får vi mer helse nå, så blir vi syke!


Blogglisten

3 kommentarer:

 1. Er veldig enig. Som langtidssyk og bruker av dette helsevesenet kommer man tett på den dårlige organiseringen. Det er ingen som vinner på dette.

  SvarSlett
 2. Jeg er enig i at å pumpe mer penger inn i en sektor der situasjonen ikke er optimal aldri må bli den eneste løsningen. Samtidig er det en kjensgjerning at vi om få år vi ha langt flere eldre og pleietrengende, og at vi derfor - i tillegg til å se på struktur og effektivitet - rett og slett må ha flere helsearbeidere. Derfor synes jeg kanskje denne innvendingen kommer på et litt merkelig tidspunkt, rent historisk. For om det er hevet over tvil at det er nok ansatte i sektoren i dag, er det vel også hevet tvil at om vi ikke øker antallet vil vi være for få om femten eller tjue år. Vi må åpenbart se på hvordan vi organiserer eldreomsorgen. Men vi må også erkjenne at vi trenger nettopp flere hender.

  Og helt uavhengig av behovet for antall ansatte trenger vi flere sykehjemsplasser. Behovet for fire vegger og en seng å sove i kan ikke løses gjennom omorganisering.

  Til slutt vil jeg bare høre om dette er en holdning du har til alle sektorer, eller om det kun gjelder helsesektoren. Jeg tenker da spesielt på justissektoren, og opposisjonens alternative budsjetter. I mine øyne bærer de preg av nettopp store budsjettpåplussninger i hundremillionersklassen. Om det å drive "overbudsjettpolitikk" er uhensiktsmessig innen helse, hvordan ser du da på (det jeg oppfatter som) tilsvarende innen justissektoren?

  SvarSlett
 3. Hei Jonas. Takk for godt innspill.
  Ja jeg er enig når du påpeker at helsesektoren trenger flere hender. Men mitt poeng er at hendene er der allerede. Men de brukes til å flytte papirer, sitte i møter, og rapportere isteden for å gi omsorg og behandling. Flere av hendene må ut i produktiv virksomhet. Det er akkurat nå gående en debatt i DN hvor blant annet fastleger advarer mot at stadig mer av tiden deres går til papirarbeid.

  Og den samme holdningen har jeg selvsagt til andre sektorer i det offentlige. Enten det gjelder helse, justis, forsvar eller andre sektorer, bør det være et mål å levere offentlige tjenester så effektivt som mulig.

  Men også på andre sektorer er det dessverre enklere for politikerne å lokke velgere med mer penger, enn mer effektivitet.

  SvarSlett